Wykonujemy następujące usługi:


Mapy do celów projektowych:

 • pod budownictwo mieszkaniowe i jednorodzinne,

 • na potrzeby planistyczne,

 • dla inwestycji przemysłowych,

 • na potrzeby budowy dróg.

Obsługa budowy sieci podziemnego uzbrojenia terenu:

 • sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

 • sieci gazowe,

 • sieci energetyczne,

 • sieci wodociągowe,

 • sieci teletechniczne.

Opracowania do celów prawnych:

 • podziały nieruchomości,

 • wyznaczenia punktów granicznych,

 • mapy do celów prawnych,

 • mapy do celów sądowych,

 • regulacje stanów prawnych nieruchomości.

Kompleksowa obsługa budownictwa jednorodzinnego:

 • wykonanie mapy do celów projektowych,

 • wytyczenie budynku,

 • pomiar powykonawczy.

Obsługa geodezyjna inwestycji:

 • wytyczenia obiektów inżynieryjnych,

 • pomiary powykonawcze (inwentaryzacyjne),

 • pomiary kontrolne,

 • pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynieryjnych,

 • pomiary objętości mas ziemnych,

 • pionowanie kominów i wież,

 • obsługa suwnic,

 • oraz wiele innych w zależności od potrzeb zleceniodawcy.

Pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych i pomieszczeń przemysłowych.

Kreślenie map